Flere fødsler til Silkeborg

EN IDÈDAG MED OBSTETRISK AFDELING PÅ REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

Kuppet

Hvordan skaffer vi flere fødende til Silkeborg? Det var ikke direkte det spørgsmål, vi skulle besvare. Spørgsmålet for Idébanden var snarere: Hvordan laver vi en dag, hvor medarbejderne kan få en masse ideer til at skaffe fødende?

Planen

Vi snakkede med Afdelingsledelsen. Vi researchede. Vi sammenfattede. Og vi sleb og filede til, indtil vi havde en plan for kuppet. Dagen skulle handle om Målgrupper, Budskaber og (selvfølgelig) Ideer.

Vi skulle bruge

  • 1 diasshow
  • 2 computere
  • 1 trillebør kuglepenne
  • 52 ark A3
  • 2100 idélapper i forskellige farver
  • 3000 post-it sedler
  • 1 båthorn
  • 2 par pæne sko

Selve dagen

Vi var blevet advaret om, at medarbejderne på fødegangen var en kreativ omgang mennesker, som var med på at prøve nye ting af, hvis de blev præsenteret fornuftigt. Det var ikke bare tomme ord. Allerede da grupperne skulle finde på navn til sig selv, kunne man godt fornemme hvilke regioner af den menneskelige anatomi, de til daglig har med at gøre. Der lød ofte høje latterudbrud og samtidig foregik dagen i en meget engageret atmosfære.

Dagen var bygget op i en konstant vekslen mellem oplæg og praksis, da det vigtige ikke var at høre på Idébanden, men at komme frem til nogle konkrete ideer fra de forskellige grupper.

Til sidst præsenterede grupperne hver deres yndlingsidé, og der blev lavet en opsamling af samtlige ideer, hvilket gav afdelingen et omfangsrigt idékatalog at bruge fra i den kommende tid.

Du kan se, hvad deltagere og afdelingsledelsen syntes om dagen ved at læse i højre kolonne.